۳ خرداد ۱۴۰۳

خبر فوری: حساب‌ های متعلق به اشخاص غیرتجاری«حساب غیرتجاری»محسوب می‌شود
خبر فوری: سه تغییر مالیاتی که ۱۲۴ همت درآمد اضافه برای دولت دارد
خبر فوری: معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
خبر فوری: کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری

خرداد ۳, ۱۴۰۳

خبر فوری: حساب‌ های متعلق به اشخاص غیرتجاری«حساب غیرتجاری»محسوب می‌شود
خبر فوری: سه تغییر مالیاتی که ۱۲۴ همت درآمد اضافه برای دولت دارد
خبر فوری: معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
خبر فوری: کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری
خبر فوری: قانون بودجه سال ۱۴۰۳
خبر فوری: ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده

بررسی تاثیر سیاست های شرکت بر حقوق صاحبان سهام

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه

برخی از سیاست‌ های شرکت که می‌ توانند بر حقوق صاحبان سهام اثرگذار باشند عبارتند از
• سیاست تقسیم سود: سیاست تقسیم سود نشان می ‌دهد که شرکت چه مقدار از سود خود را به صاحبان سهام پرداخت می ‌کند. این سیاست می ‌تواند بر تقاضا و قیمت سهام تأثیر بگذارد. برخی از صاحبان سهام ممکن است سهام‌ هایی را ترجیح دهند که سود بالایی تقسیم کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است سهام ‌هایی را که سود کمتری تقسیم کنند اما ارزش آن ‌ها در آینده افزایش یابد، انتخاب کنند؛
• سیاست مالی: سیاست مالی نشان می ‌دهد که شرکت چه مقدار از منابع مالی خود را از طریق بدهی یا سهام تأمین می ‌کند. این سیاست می ‌تواند بر هزینه سرمایه و ریسک مالی شرکت تأثیر داشته باشد. برخی از شرکت‌ ها ممکن است از بدهی بیشتری برای افزایش بازده سرمایه خود استفاده کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از سهام بیشتری برای کاهش هزینه مالی و افزایش انعطاف ‌پذیری خود بهره بگیرند؛
• سیاست سرمایه‌ گذاری: سیاست سرمایه‌ گذاری نشان می ‌دهد که شرکت چه مقدار از درآمد خود را برای انجام پروژه‌ های جدید یا گسترش فعالیت ‌های خود صرف می ‌کند. این سیاست می ‌تواند بر رشد و سودآوری شرکت تأثیر داشته باشد. برخی از شرکت ‌ها ممکن است از سرمایه ‌گذاری بالایی برای ایجاد مزیت رقابتی و افزایش بازار خود بهره ببرند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از سرمایه ‌گذاری کمتری برای حفظ نقدینگی و کاهش ریسک خود استفاده کنند.
این‌ ها فقط برخی از سیاست‌ های شرکت هستند که می ‌توانند بر حقوق صاحبان سهام اثر بگذارند. برای بررسی تاثیر سیاست ‌های شرکت بر حقوق صاحبان سهام، لازم است که عوامل دیگری همچون اندازه شرکت، نوع صنعت، رقابت بازار، محیط اقتصادی و قانونی و غیره را نیز در نظر گرفت.

حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام، مجموعه حقوق و وظایفی است که به افرادی که سهام شرکت را دارند، تعلق می ‌گیرد. این حقوق شامل حقوق مالی و غیرمالی است. حقوق مالی شامل سود سهام، حق اولویت در خرید سهام جدید، حق رأی در مجامع عمومی و… است. حقوق غیرمالی شامل حق اطلاع از وضعیت شرکت، حق اعتراض به تصمیمات مدیریت، حق شکایت از تخلفات و… است.

اجزای تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام بخشی از ارزش یک شرکت است که متعلق به سهامداران آن است. حقوق صاحبان سهام از اجزای زیر تشکیل می ‌شود
• سرمایه قانونی: بخشی از حقوق صاحبان سهام است که صرف تهیه دارایی ‌های شرکت شده است؛
• افزایش سرمایه: بخشی از حقوق صاحبان سهام است که نشان دهنده افزایش ارزش شرکت از طریق روش ‌های مختلف تامین مالی است؛
• صرف سهام: بخشی از حقوق صاحبان سهام است که نشان دهنده اختلاف ارزش فروش سهام با ارزش اسمی آن است؛
• اندوخته قانونی: بخشی از حقوق صاحبان سهام است که نشان دهنده بخشی از سود شرکت است که باید در یک حساب جداگانه ذخیره شود و نمی ‌تواند به صورت نقدی تقسیم شود؛
• سایر اندوخته ‌ها: بخشی از حقوق صاحبان سهام است که نشان دهنده بخشی از سود شرکت است که می‌ تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی تقسیم شود؛
• سود و زیان انباشته: بخشی از حقوق صاحبان سهام است که نشان دهنده بخشی از سود یا زیان شرکت است که تقسیم نشده و در شرکت باقی مانده است؛
• سهام خزانه: بخشی از حقوق صاحبان سهام است که نشان دهنده بخشی از سهام شرکت است که توسط خود شرکت بازخرید شده است. این کار در ایران ممنوع است؛
• مازاد تجدید ارزیابی موجودی ‌ها: بخشی از حقوق صاحبان سهام است که نشان دهنده اختلاف ارزش روز دارایی ‌های شرکت با ارزش دفتری آن ها است.

مهم ترین اهداف حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام، نشانگر میزان مالکیت سهامداران بر یک شرکت است. اهداف حقوق صاحبان سهام در حسابداری معمولا شامل موارد زیر است
• تعیین سرمایه قانونی و ثبت شده؛
• تعیین منابع سرمایه شرکت؛
• تعیین سود سهامی که قابل توزیع بین صاحبان سهام است.

انواع حساب هایی که مرتبط هستند با حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام شامل اقلام مختلفی است که در ترازنامه شرکت های سهامی قابل مشاهده است. برخی از این اقلام عبارتند از
• سرمایه قانونی: مبلغی که صاحبان سهام برای تأسیس شرکت پرداخت کرده اند؛
• افزایش سرمایه: مبلغی که صاحبان سهام برای تامین مالی شرکت اضافه کرده اند؛
• صرف سهام: مبلغی که شرکت از فروش سهام جدید با قیمتی بیشتر از ارزش اسمی آن به دست آورده است؛
• اندوخته ها: مبلغی که شرکت از سود خود جدا کرده و برای اهداف خاصی نگهداری می کند؛
• سود و زیان انباشته: مجموع سود یا زیانی که شرکت در طول زمان کسب کرده است؛
• سهام خزانه: مبلغی که شرکت برای خرید سهام خود از بازار پرداخت کرده است؛
• مازاد تجدید ارزیابی: مبلغی که شرکت از افزایش ارزش دارایی های خود به دست آورده است.

در معادله ی حسابداری جایگاه حقوق صاحبان سهام کجاست

این معادله نشان می ‌دهد که دارایی ‌های یک شرکت برابر با مجموع بدهی‌ ها و حقوق صاحبان سهام آن است. به عبارت دیگر
دارایی‌ها=بدهی‌ها+حقوق صاحبان سهام
دارایی‌ ها منابعی هستند که یک کسب و کار در اختیار دارد. بدهی‌ ها تعهدات شرکت هستند یعنی مبالغی که شرکت به دیگران بدهکار است. حقوق صاحبان سهام ادعای مالک یا مالکان به دارایی ‌های شرکت را نشان می ‌دهد. حقوق صاحبان سهام می ‌تواند شامل سرمایه، سود انباشته، سهام خزانه و سایر اندوخته ‌ها باشد.
برای مثال، فرض کنید یک شرکت دارایی ‌هایی به ارزش 100 میلیون تومان دارد. از این مبلغ، 40 میلیون تومان بدهی به بانک و 10 میلیون تومان بدهی به تأمین ‌کنندگان است. پس می ‌توان گفت که حقوق صاحبان سهام این شرکت برابر با 50 میلیون تومان است. این مقدار می ‌تواند به صورت زیر تفکیک شود
حقوق صاحبان سهام = سرمایه + سود انباشته _ سهام خزانه + سایر اندوخته‌ ها
50=30+15−5+10

اوراق بهادار و سهام

اوراق بهادار و سهام مفاهیم مربوط به بازار سرمایه هستند. اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که حقوق مالی قابل نقل‌ و ‌انتقال را برای مالک آن نشان می‌ دهد. اوراق بهادار می ‌تواند نشان‌ دهنده مالکیت در یک شرکت (سهام)، رابطه طلبکاری با یک نهاد دولتی یا شرکت (اوراق قرضه) یا حقوق مالکیت دیگری (اوراق مشتقه) باشد. سهام یک نوع از اوراق بهادار است که بر مالکیت بخشی از یک شرکت دلالت دارد. سهام به دارنده ‌اش حق می ‌دهد که در سود و زیان شرکت شریک باشد و در مدیریت آن نقش داشته باشد.
از شما همراهان عزیز ممنونم که من را تا اینجای مقاله همراهی کردین.
میخواهم به مهم ترین سوالاتی که شما عزیزان از آکادمی دکتر مژگان مدحج پرسیدین پاسخ دهم.
1. حقوق صاحبان سهام چیست؟
همانطور که در بالای مقاله توضیح دادم حقوق صاحبان سهام، مجموعه حقوق و وظایفی است که به افرادی که سهام شرکت را دارند، تعلق می ‌گیرد.
2. انواع حساب هایی که مرتبط هستند با حقوق صاحبان سهام را نام ببرید؟
o سرمایه قانونی: مبلغی که صاحبان سهام برای تأسیس شرکت پرداخت کرده اند؛
o افزایش سرمایه: مبلغی که صاحبان سهام برای تامین مالی شرکت اضافه کرده اند؛
o صرف سهام: مبلغی که شرکت از فروش سهام جدید با قیمتی بیشتر از ارزش اسمی آن به دست آورده است؛
o اندوخته ها: مبلغی که شرکت از سود خود جدا کرده و برای اهداف خاصی نگهداری می کند؛
o سود و زیان انباشته: مجموع سود یا زیانی که شرکت در طول زمان کسب کرده است؛
o سهام خزانه: مبلغی که شرکت برای خرید سهام خود از بازار پرداخت کرده است؛
o مازاد تجدید ارزیابی: مبلغی که شرکت از افزایش ارزش دارایی های خود به دست آورده است.
3. اجزای تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام را نام ببرید؟
o سرمایه قانونی؛
o افزایش سرمایه؛
o صرف سهام؛
o اندوخته قانونی؛
o سایر اندوخته ‌ها؛
o سود و زیان انباشته؛
o سهام خزانه؛
o مازاد تجدید ارزیابی موجودی ‌ها.
4. اوراق بهادار و سهام چیست؟
همانطور که در مقاله توضیح دادم اوراق بهادار و سهام مفاهیم مربوط به بازار سرمایه هستند. اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که حقوق مالی قابل نقل‌ و ‌انتقال را برای مالک آن نشان می‌ دهد.