مالیات بر امور بیمه چیست؟

حق بیمه یعنی چه؟

حق بیمه وجهی است که برای استفاده از مزایای بیمه به سازمان پرداخت می شود.حق بیمه مبلغی است که کارفرما به دلیل بیمه کردن کارمندان،از حقوقشان کم کرده،سهم خودش را به آن اضافه میکند و به اداره بیمه تامین اجتماعی میدهد.

مالیات یعنی چه؟

مالیت مهم ترین منبع تامین بودجه مورد نیاز دولت،برای اجرایی کردن برنامه ها و ارائه خدمات بهتر به مردم است.و قوانینی برای نحوه محاسبه نرخ مالیات و روش پرداخت آن وجود دارد.در محاسبه مالیات بر امور بیمه مالیات از حقوق کارمند کسر می شود ولی شرکت مسئول پرداخت آن است.

حق بیمه به چه معناست؟

حق بیمه مبلغی است که برای استفاده از مزایای بیمه به سازمان پرداخت میشود.و این مبلغ را کارفرما برای بیمه کردن کارمندانش از حقوقشان کسر میکند و سهم خودش را اضافه میکند و به اداره بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکند.کل حق بیمه 30درصد است 23 درصد آن سهم کارفرما و 7درصد سهم کارگراست.

درآمد مشمول مالیات در رابطه با موسسات بیمه ایرانی

1-ذخایر فنی در آخرسال مالی قبل؛
2-حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها؛
3-حق بیمه،بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها؛
4-کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری؛
5-سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و باز خرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.

مالیات در کسب و کارهای اینترنتی

صاحبین کسب و کارهای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی،همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول قوانین مالیاتی مربوط می باشند و جدا از محل فعالیت،باید تکالیف قانونی حود را انجام دهند تا مشمول جریمه مالیاتی نشوند.صاحبین وابسته به مشاغل فضای مجازی طبق قانون مالیات های مستقیم باید در مورد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورت حساب نوع اول یا دوم را صادر و نگداری کنند:
1-صورتحساب نوع اول: باید بصورت دستی با شماره سریال چاپی و یا ماشینی با درج تاریخ،صادر گردد واطلاعات هویتی شامل نام،نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی،شماره اقتصادی،نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده،مقدار و مبلغ آن را داشته باشد.
2-صورتحساب نوع دوم: در موارد استفاده از سامانه ی صندوق فروش صادر می شود و باید دارای شماره سریال ماشینی،تاریخ و حداقل اطلاعات هویتی شامل نام،نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی،شماره اقتصادی،نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده،مقدار و مبلغ آن باشد.

بیمه در کسب و کار های اینترنتی

بیمه در کسب و کارهای اینترنتی،شکلی از بیمه خویش فرما است که امکانات بیشتری نسبت به بیمه خویش فرما دارد.بیمه شاغلین شرکت های کسب و کار درفضای مجازی،بیمه در کسب و کارهای اینترنتی به شخصی تعلق میگیرد که:
1-فاقد رابطه مزد بگیری باشند.
2-دارای تاییدیه از اتحادیه کشوری صنف کسب و کار مجازی باشند.
3-تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند.(مثلا قانون کاریا مدیریت خدمات کشوری)
4-سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه(ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرایی سازمان)حداکثر 50 سال تمام باشد.در غیر این صورت مازاد سنی نسبت به 50 سال،سابقه ی پرداخت حق بیمه ی قبلی در تامین اجتماعی لازم است.

نحوه بیمه کردن فعالان کسب و کار های مجازی

افراد یاد شده باید از طرف اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی و یا نمایندگی آن در استان ها به سازمان تامین اجتماعی معرفیمی شوند. سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه(ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرائی سازمان)حداکثر50 سال تمام باشد.
نحوه محاسبه حق بیمه

در مشاغل عادی،مجموع نرخ حق بیمه 30 درصد از کل حقوق و دستمزد و مزایاست.این 30 درصد شامل موارد زیر است:
1- 20درصد حق بیمه سهم کارفرما،که وظیفه پرداخت آن بر عهده کارفرماست.
2- 7 درصد حق بیمه سهم کارفرما،پرداخت آن بر عهده کارکنان است و معمولا از دریافتی های ماهانه کارکنان کسر می شود.
3- 3درصد حق بیمه بیکاری،که بر عهده کارفرما است.

موارد معاف از مالیات بیمه

• بازخرید ایام مرخصی؛
• هزینه عائله مندی؛
• عیدی و پاداش آخرسال؛
• پاداش افزایش تولید؛
• حق تضمین کسر صندوق؛
• پاداش نهضت سوادآموزی؛
• مابه تفاوت کمک هزینه مسکن خواربار در ایام بیماری؛
• حق شیر؛
• خسارت اخراج و مزایا پایان کار(سنوات)؛
• هزینه های سفر و فوق العاده مدیریت.

موارد مشمول مالیات بیمه

• مزد حقوق و دستمزد؛
• مزایای شغلی مستمر و فوق العاده؛
• بابت اضافه کار؛
• حق الزحمه؛
• شیفت کاری؛
• کار در شب و کشیک فوق العاده؛
• فوق العاده برای کارهای سخت و زیان آور؛
• حق مربوط به حضور در جلسات؛
• مزد بابت روزهای تعطیلی و مرخصی؛
• کمک هزینه مسکن؛
• پاداش مستمر؛
• هزینه مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه رداخت می شود؛
• دستمزد کارکنانی که به صورت کارمزدی مشغول کار هستند،
• دستمزد کارآموزان(در صورتی که به آنان در حین یادگیری و آموزش حقوق پرداخت می شود).

آیا موسسات بیمه مشمول پرداخت مالیات می شوند؟

شرکت های بیمه اعم از دولتی و خصوصی باید اطلاعات معاملاتی اشخاص در خصوص انواع بیمه های صادره و خسارت های پرداختی ارائه دهند.علاوه بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی،شهرداری ها،نهادهای عمومی غیر دولتی،بانک ها،موسسات اعتباری،سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از جمله شرکت های بیمه دولتی و غیر دولتی موظف شده اند درآمد و اطلاعاتی که در اختیار دارند در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند که ضمانت اجرای عدم آن را مسئولیت تضامنی متخلف با مودی مفروض و جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده در نظر گرفته شده است.

مالیات بیمه سال 1403

در سال 1403 نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد تغییر کرده است. بر اساس اطلاعات موجود، نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد در سال 1403 به شرح زیر است:
برای مازاد 144 میلیون تومان تا سقف 201 میلیون تومان: 10 درصد مالیات؛
برای مازاد 201 میلیون تومان تا 331 میلیون تومان: 15 درصد مالیات؛
برای مازاد 331 تا 489 میلیون تومان: 20 درصد مالیات؛
برای مازاد 489 میلیون تومان به بالا: 30 درصد مالیات.

با توجه به قوانین تامین اجتماعی در سال 1403، میزان حق بیمه تامین اجتماعی برای کارگران به شرح زیر است:
– حق بیمه پایه: 7 درصد از حداقل دستمزد، معادل 652,540 تومان؛
– حق بیمه بیکاری: 1 درصد از حداقل دستمزد، معادل 93,220 تومان؛
– حق بیمه حوادث ناشی از کار: 2 درصد از حداقل دستمزد، معادل 186,440 تومان.
در مجموع، میزان حق بیمه تامین اجتماعی کارگران در سال 1403 معادل 931,180 تومان خواهد بود. لازم به ذکر است که این میزان حق بیمه برای کارگران مشمول قانون کار است و ممکن است برای کارگران مشمول سایر قوانین متفاوت باشد. همچنین، کارفرمایان موظف هستند علاوه بر پرداخت حق بیمه کارگران، بخشی از هزینه‌های بیمه تکمیلی درمان کارگران را نیز پرداخت کنند. این هزینه در سال 1403 برای هر نفر ماهانه 152,500 تومان است. در مجموع، هزینه‌های بیمه‌ای کارگران در سال 1403 برای هر نفر ماهانه 1,783,680 تومان خواهد بود.

7 درصد حق بیمه کارگر معاف از مالیات

در سال 1403، کل 7 درصد از حق بیمه مشمول کارگران از مالیات معاف می‌شود. این معافیت به منظور تشویق کارگران به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و تسهیل در پرداخت آن تعیین شده است.

از اینکه تا پایان مقاله همراه ما بودین کمال تشکر را داریم امیدواریم از این مقاله نهایت استفاده برده باشید در پایان به چندتا از مهم ترین سوالاتی که از آموزشگاه ill پرسیدید پاسخ میدیم.

1-نحوه بیمه شاغلین کسب و کار مجازی چگونه است؟

افراد یاد شده باید از طرف اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی و یا نمایندگی آن در استان ها به سازمان تامین اجتماعی معرفیمی شوند. سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه(ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرائی سازمان)حداکثر50 سال تمام باشد.

2- درآمد مشمول مالیات در رابطه با موسسات بیمه ایرانی چگونه است؟

1-ذخایر فنی در آخرسال مالی قبل؛
2-حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها؛
3-حق بیمه،بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها؛
4-کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری؛
5-سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و باز خرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.

3-حق بیمه چگونه محاسبه می شود؟

20درصد حق بیمه سهم کارفرما،که وظیفه پرداخت آن بر عهده کارفرماست.
7 درصد حق بیمه سهم کارفرما،پرداخت آن بر عهده کارکنان است و معمولا از دریافتی های ماهانه کارکنان کسر می شود.
3درصد حق بیمه بیکاری،که بر عهده کارفرما است.

4-چه مواردی از مالیات بیمه معاف هستند؟

• بازخرید ایام مرخصی
• هزینه عائله مندی
• عیدی و پاداش آخرسال
• پاداش افزایش تولید
• حق تضمین کسر صندوق
• پاداش نهضت سوادآموزی
• مابه تفاوت کمک هزینه مسکن خواربار در ایام بیماری
• حق شیر
• خسارت اخراج و مزایا پایان کار(سنوات)
• هزینه های سفر و فوق العاده مدیریت
اگر در رابطه با این موضوع سوالی دارید فرم مشاوره زیر را پر کنید تا متخصصین ما با شما تماس بگیرند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آغاز گفتگو
1
چطور میتونم کمکت کنم ؟
مرکز آموزشی ایل
سلام خوش آمدید چطوری میتونم کمکتون کنم ؟