مالیات بر درآمد افراد حقیقی چیست؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه

مالیات بر درآمد افراد حقیقی چیست؟

مالیات بر درآمد افراد حقیقی یعنی سهم دولت از سود اشخاص حقیقی است ؛ اشخاص در پایان هر سال مالی گزارشی از درآمدها و هزینه های خود تهیه میکنند و به سازمان مالیاتی ارائه میدهند.
افرادی که به صورت مستقل به کسب درآمد مشغول هستند و بدون مشارکت با شخص دیگری به کسب و کار میپردازند افراد حقیقی گفته میشود؛ دریافت مالیات بر درآمد یکی از مهم ترین منابع درآمد زایی دولت محسوب میشود و افراد باید اطلاع کاملی در این زمینه داشته باشند که کوچکترین سهل انگاری و بی دقتی مشمول جریمه میشود.
اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل موظف هستند تا پایان 31 خرداد گزارش درآمد و هزینه های خود را در طول یک سال مالی از طریق اظهارنامه مالیاتی به سازمان امورمالیاتی اعلام کنند تا مشمول جریمه 5/2% نشوند.
کلیه اشخاص حقیقی که شغل و درآمدی دارند مشمول پرداخت مالیات میشوند طبق تعریف سازمان امورمالیاتی کلیه اصناف کسبه صاحبان کارخانه ها کارگاه های تولیدی و….. به نسبت درآمد باید مالیات پرداخت کنند.

دسته بندی صاحبان مشاغل و مالیات بر درآمد افراد حقیقی
دسته بندی صاحبان مشاغل

اولین عامل مهم درمحاسبه مالیات اشخاص حقیقی گروه بندی بر حسب تعداد و نوع فعالیت میباشد.
گروه اول:واردکنندگان وصادرکنندگان انواع کالاها

 • صاحب خانه ها و مالکان تولیدی؛
 • مالکان هتل هایی که 3ستاره بیشتردارند؛
 • صاحبان درمانگاه ها بیمارستانها زایشگاه ها و مراکز درمانی؛
 • صرافی ها؛
 • مالکان فروشگاه های زنجیره ای؛
 • مالکن موسسات حسابداری و حسابرسی؛
 • افرادی که دفاتر کاری دارند؛
 • افرادی که خدمات مدیریتی مالی و مشاور مالیاتی ارائه میدهند؛
 • صاحبان شرکتهای باربری و مسافربری؛
 • افرادی که از طریق فروش ابزار درآمد زایی میکنند.

گروه دوم:مشاغلی که از طریق حجم فعالیت مشمول مالیات میشوند و درآمد اکتسابی آنها ببیشتر 18 میلیارد ریال ومساوی یا کمتر 50 میلیارد ریال باشد.
گروه سوم:مشاغلی که در گروه اول و دوم قرار نمیگیرند مشمول گروه سوم میشوند و درآمد آنها کمتر از 1میلیارد تومان است.

معافیت های مالیاتی شامل چه کسانی میشود؟
معافیت های مالیاتی شامل چه کسانی میشود؟

دو نوع مالیات مستقیم و غیرمستقیم داریم.
مالیات مستقیم: از درآمد افراد حقیقی و حقوقی کسر میشود و به حساب اداره مالیات پرداخت میشود تمامی افراد ناچار به پرداخت مالیات هستند مگر در شرایط خاص( مثل: معافیت مالیتی شرکت های تعاونی فعال در بخش روستایی و عشایری/هزینه های درمانی شخصی و خانوادگی/معافیت مالیاتی فروش کالاهای مختلف در بازار بورس/بیمه عمر/سرمایه گذاران در مناط کمتر توسعه یافته)
مالیات غیرمستقیم:این مالیات مخصوص کالا و خدمات است توسط مردم عادی پرداخت میشود و مستقیما در اختیار اداره مالیات قرار نمیگیرد هیچکس نمیتواند از پرداخت مالیات غیرمستقیم معاف شود.
استعلام مالیات اشخاص حقیقی
اقدام کنید و پنل کاربری خود را کامل کنید.my.tax.gov.irباید از طریق آدرس
شما میتوانید با ورود به سایت سازمان امورمالیاتی بخش خدمات اصلی مالیاتی گزینه درگاه ملی خدمات الکترونبیک را انتخاب کنید سپس از خدمات استفاده کنید.
از مهم ترین خدمات موجود در سامانه های مالیاتی استعلام سوابق مالیاتی و همچنین مشاهده بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده مالیات با کد ملی است.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به کمک نرخ هایی که تولید تایین میکند محاسبه میشوند:

 1. نسبت به مازاد 672000000 تا1800000000 ریال 10%؛
 2. نسبت به مازاد 1800000000 تا3000000000 ریال 15%؛
 3. نسبت به مازاد 3000000000 تا 4200000000 ریال 20%؛
 4. نسبت به مازاد4200000000 به بالا 30%.

مطابق بند 5 تبصره 12 قانون بودجه سال 1401:سقف معافیت مالیااتی سالانه موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم در سال 1401 مبلغ 672000000 ریال تعیین میشود.

تکالیف مالیاتی مربوط به اشضخاص حقیقی:

 1. کسب و کارهای حقیقی باید تا انتهای مهلت مقرر مالیات خود را بپردازند اما قبل از پرداخت مالیات با توجه به رویداد های مالی و فعالیت تجاری اظهار نامه مالیاتی تنظیم وتاپایان خرداد به اداره امور مالیاتی تحویل بدن و بی توجهی به این امر میتواند جرایم و مشکلاتی به همراه داشته باشد.
 2. اگر آخرین روز تسلیم اظهارنامه مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد آن مصادف با روز نهایی میباشد.
 3. اشخاص حقیقیی تا 4ماه بعد از شروع فرصت دارند تا برای استفاده از تخفیفات مالیاتی تسهیلات و معافیت ها را به اداره امورمالیاتی اعلام کنند.
 4. سازمان امورمالیاتی کشور میتواند اظهارنامه مالیاتی دریافتی بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها بر اساس معیارها و شاخص تعیین شده و یا بطور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
 5. اشخاص حقیقی مالیات بر اساس نرخ ماده 131 قانون بصورت پلکانی پرداخت میکنند.
 6. اشخاص حقیقی باید آدرس محل سکونت را به اداره مالیات ارائه نماید.

چرا اشخاص حقیقی باید مالیات پرداخت کنند؟
مالیات بر درآمد افراد حقیقی چیست و چرا باید پرداخت شود؟

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به گونه ای سهم دولت از سود کسب شده ی اشخاص حقیقی است و نوع فعالیت هر کسب و کار وآن شخص حقیقی در محاسبه مالیات موثراست دولت ها برای جبران هزینه ها و کسب درآمد از مردم مالیات دریافت میکنند و آنرا مجدد به چرخه اقتصادی برمیگرداند.
مالیات بردرآمد اتباع خارجی حقیقی
اتباع خارجی که در ایران شاغل هستند باید از کل حقوق و مزایای دریافتی چه کارفرمای ایرانی چه خارجی و چه مقیم خارج ایران باشد مشمول پرداخت مالیات میباشند، کارفرمایان و پرداخت کنندگان حقوق موظف به کسر مالیات هستند و بر اساس ماده 273 انجام میشود اگر پرداخت کننده حقوق شخص حقیقی و ایرانی باشد باید با استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی اسناد و مدارک رسمی ارائه کند.
در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر قانونی در اولویت کار میباشد.
هزینه های کسر شده از مالیات اشخاص حقیقی
برای کاهش میزان درآمد مشمول مالیات باید هزینه های مورد قبول سازمان مالیاتی کسر کنید ؛هزینه های متعارف و قابل استناد که مربوط به کسب درآمد در دوره مالی است (مثل: هزینه برق آب تلفن سوخت، هزینه اجاره ماشین آلات تجهیزات،اجاره بهای محل کسب و کار،هزینه های رفاهی فرهنگی و ورزشی کارکنان،هزینه های آموزشی و پرورشی،هزینه حقوقی و استخدامی کارکنان پرداخت حق بیمه )صاحبان مشاغل به مدت 3سال اگر در پرداخت مالیات خوش حساب باشند مبلغی به عنوان تشویقی از مالیات آنها کسر میشود.

در ادامه میخواهیم به مهم ترین سوالاتی که شما عزیزان که در این زمینه از مرکز آموزشی ILL پرسیدید پاسخ بدهیم.

سوالات متداول

 

1-آیا اتباع خارجه باید مالیات پرداخت کنند؟

همانطور که بیان کردیم اتباع خارجه اتباع خارجه از میزان درآمد دریافتی باید مالیات پرداخت کنند و کارفرمایان و پرداخت کنندگان حقوق موظف به کسر مالیات هستند.

2- اگر مالیات به موقع پرداخت نشود مشمول چه جریمه ای میباشد؟

پرداخت مالیات پایان 31 خرداد میباشد به ازای هرماه تاخیر مشمول جریمه5/2% میشود.

3-آیا برای کاهش میزان مالیات راهی وجود دارد؟

بله یک سری هزینه ها متعارف از درآمد مشمول کسر میشوند مثل هزینه برق آب سوخت، هزینه اجاره ماشین آلات تجهیزات، اجاره بهای محل کسب و کار هزینه های رفاهی فرهنگی و ورزشی، هزینه های آموزشی و پرورشی، پرداخت حق بیمه،هزینه حقوقی و استخدامی کارکنان….

4- تاریخ تسلیم اظهار نامه من مصادف با روز جعس چجور روز تعطیلی لحاظ میشه برام؟

همانطور که گفتیم روز بعد از تعطیلی مصادف با روز نهایی تسلیم اظهارنامه میباشد.

5-چه کسانی از پرداخت مالیات معاف هستند؟

معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی فعال در بخش روستایی و عشایری،هزینه های درمانی شخصی و خانوادگی،معافیت مالیاتی فروش تالارهای مختلف در بازار بورس،بیمه عمر،سرمایه گذاران در مناطق کمتر توسعه یافته.

6-مالیات به چند دسته تقسیم میشود؟

مالیات مستقیم از درآمد افراد حقیقی و حقوقی کسر میشودو به حساب اداره مالیات پرداخت میشود و غیر مستقیم مخصوص کالا و خدمات است و توسط مردم عادی پرداخت میشود.

اگر در این زمینه سوالی داشتید میتوانید از متخصصین ما در مرکز آموزشی ILL بپرسید.

2 پاسخ

  1. سلام سولماز عزیز، بله البته که تعلق می گیره، اگر حساب شخصی شما به عنوان حساب تجاری تشخیص داده بشه حتما جز مالیات شما به حساب میاد، پس کارت به کارت هم جز مالیات هست، حتما مقاله نحوه محاسبه مالیات مشاغل کوچک را مطالععه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آغاز گفتگو
1
چطور میتونم کمکت کنم ؟
مرکز آموزشی ایل
سلام خوش آمدید چطوری میتونم کمکتون کنم ؟