نرخ صفر مالیاتی چیست و تفاوت آن با معافیت مالیاتی؟

نرخ صفر مالیاتی چیست و بررسی تفاوت آن با معافیت مالیاتی

نرخ صفر مالیاتی

مالیات ها امروزه قسمت مهمی از نگرانی های صاحبان واحد های اقتصادی می باشند. اداره دارایی یک سری قوانین وضع کرده است،برای افراد متفاوت در شرایط متفاوت.

یکی از این قوانین که اداره دارایی وضع کرده است نرخ مالیات صفر است، نرخ مالیات صفر اداره دارایی برای حمایت از واحد های اققتصادی تولیدی و بخش خصوصی برای جلوگیری از ورشکستگی وضع شده است. نرخ مالیات صفر باعث می شود که افراد در یک مدت زمان معین از پرداخت مالیات معاف باشند.

نرخ صفر مالیاتی یک سیاست مالیاتی است که در آن، برای دوره‌ ای مشخص، نرخ مالیات برای فعالیت‌ های خاص یا گروه‌ های معینی از افراد، به طور موقت به صفر درصد کاهش می‌ یابد. این سیاست به منظور حمایت از بخش‌ های خاص اقتصادی، تشویق سرمایه‌ گذاری، یا کمک به افراد در شرایط بحرانی مانند پاندمی کرونا اعمال می‌ شود.
تفاوت نرخ صفر مالیاتی با معافیت مالیاتی این است که معافیت مالیاتی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف است، در حالی که نرخ صفر مالیاتی به صورت موقتی و برای دوره‌ ای مشخص اعمال می‌ شود. به عنوان مثال، برخی از فعالیت‌ های تولیدی یا خدماتی ممکن است برای مدت پنج سال از نرخ صفر مالیاتی بهره‌ مند شوند.
در نواحی کم توسعه، این نرخ می‌ تواند به مدت ۱۰ سال اعمال شود تا به توسعه اقتصادی و ایجاد مشاغل کمک کند. همچنین، اگر بنگاه اقتصادی پس از ۱۰ سال سودده نباشد و درآمد آن به میزان دو برابر سرمایه اولیه نرسیده باشد، نرخ صفر مالیاتی همچنان اعمال می‌ شود.
برای استفاده از نرخ صفر مالیاتی، مودیان مالیاتی باید اظهارنامه مالیاتی، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری را در موعد مقرر ارائه دهند.

 

نرخ صفر مالیاتی چیست و بررسی تفاوت آن با معافیت مالیاتی

 

قانون گذاران برای جلوگیری از ورشکستگی و بهتر شدن شرایط اقتصادی واحد های اقتصادی مشاغل خصوصی و بخش تولید نرخ صفر مالیاتی را تعریف کرده است. این قانون ببه واحد های اقتصادی کمک میکند تا در مدت مععین از پرداخت مالیات مععاف باشند.

نرخ صفر مالیاتی با معافیت مالیاتی اشتباه گرفته میشود ولی باید توجه داشت این دو با هم متفاوت هستند.

طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات صفر ، یک نوع معافیت مالیاتی است که بعد از از ارائه اظهارنامه عملکرد مالیاتی، و ارائه دفتر روزنامه و دفتر کل در زمان مشخص شده برای اشخاص در نظر گرفته میشود.

برای این که مودی شامل نرخ مالیات صفر شود باید در زمان تعیین شده اظهارنامه عملکرد مالیاتی خود را و دفتر روزنامه و دفتر کل به سازمان امور مالیاتی تسلیم کند و سازمان امور مالیاتی نیز موظف هستند.

به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مدارک، مستند ها و اظهارنامه ارائه داده شده است و بعد از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه می‌شود. اگر این کار را انجام ندهد این نرخ مالیات صفر شامل او نمیشود  و به خاطرارائه ندادن اظهار نامه عملکرد جریمه میشود.

 

نرخ مالیات صفر در مرکز آموزشی
نرخ مالیات صفر چیست و بررسی آن در مرکز آموزشی ایل

 

نرخ مالیات صفر ارزش افزوده

 

زمانی که مودی در یک دوره هیچ فعالیتی نداشته باشد با ارائه درامد به سازمان امور دارایی از نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر استفاده میکنیم.

باید به این نکته توجه کنیم  زمانی که ما هیچ گونه فعالیتی نداریم و درامد خود را به سازمان امور دارایی اعلام کنیم. تمام اشخاص حقوقی که دارای کد اقتصادی هستند وقتی که هیچ گونه فعالیت اقتصادی ندارند باید اظهارنامه عملکرد مالیاتی خود را در زمان مشخص ارائه دهند با وجود این که هیچ گونه فعالیتی نداشته اند.

بعضی از اشخاص مطابق قانون معاف هستند از پرداخت مالیات ارزش افززوده و این اشخاص نباید در سامانه ارزش افزوده ثبت‌نام کنند. اما بعضی از اشخاص با تصور معافیت مالیاتی، میزان درآمد خود را به اداره مالیات اعلام نمی‌کنند که این کار باعث جریمه  خواهد شد.

 

نرخ مالیات صفر و معافیت مالیاتی

 

بعضی از افراد که به قوانین مالیاتی اشنایی ندارند فکر میکنند که نرخ صفر مالیاتی همان معافیت مالیاتی است معافیت مالیاتی به این معنی است که یک کسب و کار به طور کامل از پرداخت مالیات معاف است؛ اما مالیات با نرخ صفر، دائمی نیست و مدت مشخصی دارد.

محاسبه مالیات با نرخ صفر برای (واحدهای اقتصادی تولیدی و خدماتی و ……) که بیش تر از پنجاه نفر نیروی کار شاغل داشته باشند و اگر که در زمان معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار خود را تا حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش بدهند، در مقابل افزایش یافتن نیروی کار شاغل یک ‌سال اضافه میشود.

تعداد افراد کارکنان و افزایش نیروی کار شاغل در هر واحد اقتصادی  با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه دادن اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان انجام میشود.

 

نرخ مالیات صفر و معافیت مالیاتی
نرخ مالیات صفر و معافیت مالیاتی در مرکز آمورشی ایل

مدت زمان استفاده از مالیات نرخ صفر

 

زمان برخوردارشدن از محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی در شهرک ‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال از نرخ صفر برخوردار میشوند و اگر استقرار پیدا کنند شهرک‌ های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطقی که کمترتوسعه‌یافته، هستند به مدت سه‌سال از مالیات نرخ صفر برخوردار میشوند.

مدت زمان اجرای نرخ صفر مالیاتی برای مراکز تولیدی غیر دولتی و خدماتی مانند بیمارستان‌ها و مراکز گردشگری، از زمان شروع استفاده به مدت ۵ سال اجرا می‌گردد و بعد از اتمام این ۵ سال، این مراکز مکلف به پرداخت مالیات هستند

افراد حقیقی و حقوقی که به انواع فعالیت‌های اقتصادی مشغول هستند، با توجه به نوع فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد از تاریخ زمان بهره ‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

8 منطقه ازاد تجاری : منطقه آزاد ماکو، منطقه آزاد قشم، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد بندر انزلی، منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد سلفچگان

برای تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی علاوه بر محاسبه مالیات با  نرخ صفر ، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق  مورد حمایت قرار می‌گیرد.

 

کسب و کارهایی که با نرخ مالیات صفر محاسبه میشوند
مدت زمان استفاده از مالیات نرخ صفر و کسب و کارهایی که با نرخ مالیات صفر محاسبه میشوند

 

 کسب و کارهایی که با نرخ مالیات صفر محاسبه میشود

 

 • واحدهای تولیدی که نیروی کار آن‌ها بیش تر از ۵۰ نفر هستند؛
 • سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری؛
 • دفترهای خدمات گردشگری و زیارتی؛
 • 20 درصد درآمد صادرات مواد خام؛
 • محصولات کشاورزی و کالاهای غیرنفتی داخلی؛
 • فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و معدنی و معادل ۱۰۰ درصد از درآمد صادرات خدمات.

 

شرایط استفاده کردن از معافیت‌های مالیاتی و محاسبه مالیات با نرخ صفر

 

برای اشخاصی که مشمول استفاده از این معافیت های مالیاتی و محاسبه مالیات با نرخ صفر هستند باید مدارک زیر را در زمان مشخص شده به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند:

 • اظهارنامه عملکرد مالیاتی؛
 • ترازنامه؛
 • حساب سود و زیان؛
 • دفاتر قانونی( دفتر روزنامه و دفترکل..)؛
 • مدرک و سند های حسابداری.

 

درصد بهرمند شدن فعالان اقتصادی از مالیات نرخ صفر

 

 

جدول

 

از شما همراهانن عزیز ممنونم که تا پایان این مقاله منن را همراهی کردید.

میخواهیم به مهم ترین سوالاتی که در این مورد از مرکز اموزشی ill پرسیدید پاسخ دهیم.

 

سوالات متداول

 

1-اگر یک واحد اقتصادی در منطقه کم تر توسعه یافته بعد از 10 سال سود ده نباشد (مجموع درامدش 2 برابر سرمایه اولیه نباشد ) باز هم میتواند با نرخ صفر محاسبه مالیات انجام دهد؟

اگر بیک واحد اقتصادی بعد  از 10 سال، سود ده نباشد و در مجموع درآمد آن به میزان 2 برابر سرمایه اولیه نرسیده باشد، قانون نرخ صفر مالیاتی در مورد این واحد های اقتصادی هم چنان اجرا می شود.

 

2-نرخ صفر مالیاتی در نواحی ویژه اقتصادی چه مدت میباشد؟

واحد های اقتصادی که در نواحی ویژه اقتصادی تاسیس میشوند یا وجود دارند برای مدت 2 سال از نرخ صفر مالیاتی استفاده میکنند و اگر در مناطق کم تر توسعه باشند این مدت 3 سال بیش تر میشود.

 

3- نرخ صفر مالیاتی در منطقه ازاد چه مدت میباشد؟

با توجه به نوع فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد از تاریخ زمان بهره ‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از مالیات نرخ صفر استفاده میکنند.

 

برای این که با تمام قوانین مالیاتی اشنا بشید و به خاطر اشنا نبودن با قوانیین مالیاتی دچار زیان نشوید میتوانید در یک دوره مالیاتی در مرکز اموزشی ill تمام قوانین مالیاتی را اموزش ببینید و اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آغاز گفتگو
1
چطور میتونم کمکت کنم ؟
مرکز آموزشی ایل
سلام خوش آمدید چطوری میتونم کمکتون کنم ؟